Turany, Železničná 12Otvoriť samostatnú mapu v režime na celú obrazovku
Turany, Železničná 12: 49.109230, 19.035509