Veľké Kršteňany, poľná cestaOtvoriť samostatnú mapu v režime na celú obrazovku
Veľké Kršteňany, poľná cesta: 48.655637, 18.420417