Čečejovce, Kostolná 75/19Otvoriť samostatnú mapu v režime na celú obrazovku
Čečejovce, Kostolná 75/19: 48.591414, 21.062370