Žilina-Zástranie, Spodná 142Otvoriť samostatnú mapu v režime na celú obrazovku
Žilina-Zástranie, Spodná 142: 49.239758, 18.813282