Brezany, poľná cestaOtvoriť samostatnú mapu v režime na celú obrazovku
Brezany, poľná cesta: 49.184246, 18.664495