Partizánske, Námestie SNPOtvoriť samostatnú mapu v režime na celú obrazovku
Partizánske, Námestie SNP: 48.625452, 18.373325