Banská Bystrica, Námestie SNPOtvoriť samostatnú mapu v režime na celú obrazovku
Banská Bystrica, Námestie SNP: 48.734876, 19.144551