Zvolen, Námestie SNPOtvoriť samostatnú mapu v režime na celú obrazovku
Zvolen, Námestie SNP: 48.576478, 19.125845