Martin, Šoltésovej 91/4Otvoriť samostatnú mapu v režime na celú obrazovku
Martin, Šoltésovej 91/4: 49.061480, 18.926128