Rajec, Javorová 152/5Otvoriť samostatnú mapu v režime na celú obrazovku
Rajec, Javorová 152/5: 49.091044, 18.635395