Rajec, Námestie SNPOtvoriť samostatnú mapu v režime na celú obrazovku
Rajec, Námestie SNP: 49.088750, 18.634830