Čečejovce, Kostolná 55/84Otvoriť samostatnú mapu v režime na celú obrazovku
Čečejovce, Kostolná 55/84: 48.590756, 21.061622