Bitarová 164, lúkaOtvoriť samostatnú mapu v režime na celú obrazovku
Bitarová 164, lúka: 49.214654, 18.674011